Dodací podmínky

 1.  Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím Geis parcel (https://www.geis-group.cz/cs/kontakt) dobírkou nebo bez dobírky při platbě předem na účet.
 2.  Dodací lhůta zásilky u dobírky je do druhého pracovního dne od odeslání informačního e-mailu o kompletně připravené zásilce již na adresu zákazníka (nikoli k nám na sklad). Snažíme se o co nejkratší expedici. Pokud je zboží skladem, zpracování a příprava odeslání zásilky na adresu uvedenou v objednávce probíhá zpravidla ještě v den objednávky, nejpozději však následující den. Při platbě předem odesíláme zásilky ihned, jakmile je platba připsána na náš účet. Zákazník je vždy o připsané platbě informován e-mailem. V případě delšího odeslání, než je zde uvedeno, bude zákazník telefonicky kontaktován.
 3.  Ke každé objednávce je přiložen daňový doklad.
 4.  V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží, po předchozí domluvě rádi vyměníme za jiné ve stejné cenové hodnotě nebo s případným doplatkem. Výběr s nižší hodnotou již převzatého výrobku není možný. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nové zboží. Náklady na poštovné spojené s výměnou zboží hradí zákazník. V případě, že zákazník požaduje vrácení zaplacené částky, je třeba připsat k vrácenému zboží zároveň číslo účtu, na který požaduje vrátit zaplacenou částku.
 5.  Objednávku lze upravit pouze do doby, než je odeslán zákazníkovi e-mail s kompletně připravenou zásilkou. Jakmile je odeslán tento e-mail, zásilku přebírá dopravce  a obsah objednaného zboží již změnit nelze. Dopravce obvykle informuje zákazníka o převzetí zásilky formou e-mailu nebo SMS na mobilní telefon uvedený v objednávce v odpoledních až večerních hodinách. V e-mailu nebo SMS má být obsaženo: Název dopravce, podací číslo zásilky, den dodání a dobírková částka.  Odpovědí na tuto SMS zprávu/e-mail je možné jednoduše změnit termín doručení. Dále odesílá SMS/e-mail v den doručení s tříhodinovým upřesněním času doručení. 
 6.  Zásilky jsou baleny do použitých a nepoškozených obalů a výplní. Po celém světě jsou v oběhu milióny papírových obalů, které po jednom použití končí na skladkách. Naše společnost sídlí v centru města České Budějovice a máme ve svém okolí další společnosti, které jsou nuceni obaly od svých výrobků likvidovat i přesto, že nejsou poškozeny. Dokud budou v oběhu papírové krabice, obaly a výplně, které se dají znovu použít, nebudeme podporovat výrobu dalšího odpadu, i přesto, že je na něm nápis 100% recyklovatelné a biodegradabilní. Stále se jedná o odpad, který se musí "někam" dát, aby se biologicky rozložil např. za jeden rok nebo dokonce za pět let. Na jakékoli skládkování je třeba míst, která se v ČR velice obtížně hledají a nikdo z nás by si určitě nepřál mít skládku např. přímo za svým domem, i kdyby měla být z biologicky rozložitelných materiálů.

 

Reklamační podmínky

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

 1.  Zboží bylo poškozeno při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník NESMÍ takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce telefonicky/e-mailem).
 2.  Zboží bylo poškozeno po převzetí od přepravní služby špatnou manipulací a poškodil se obal nebo pomačkaly výrobky uvnitř. V tomto případě prodávající za vady neodpovídá.
 3.  Zboží bylo uchováváno v podmínkách, které neodpovídaly požadavkům uskladnění. Při vystavení přímému slunečnímu záření může dojít k poškození a prodávající v tomto případě neodpovídá za vady. 
 4.  Zboží bylo poškozeno působením živlů. Došlo k poškození vlivem větru, deště apod., kdy zboží spadlo na zem nebo promoklo. Prodávající za vady neodpovídá.
 5.  Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s přepravou. Při hrubém zacházení může dojít k poškození a prodávající v tomto případě za vady neodpovídá.
 6.  Potravinové výrobky, kosmetika a doplňky stravy jsou baleny s minimální lhůtou trvanlivosti a s datem spotřeby do... (některé doplňky stravy). Dodáváme pouze kvalitu a velice přísně dodržujeme distribuci našich výrobků. Výrobky dostupné na našem e-shopu nepodléhají rychle kazícímu se zboží, a proto se na ně pohlíží jako na ostatní zboží potravinářské, na které se záruka vztahuje dle § 620 odst 1 občanského zákoníku se záruční dobou 8 dní. Na tuto úpravu navazuje zákon o potravinách a tabákových výrobcích, který rozlišuje dvě data:

6.1. Datum použitelnosti: Datum ukončující dobu, po kterou si potravina podléhající zkáze (při dodržování skladovacích podmínek) zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Po uplynutí této doby nesmí být uváděna do oběhu. Datum použitelnosti se specifikuje slovně... spotřebujte do... s udáním dne a měsíce popř. roku.

6.2. Datum minimální trvanlivosti: Datum posledního dne, kdy si při dodržení skladovacích podmínek potravina zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Po tomto datu může být potravina uvedena do oběhu pouze tehdy, pokud je zdravotně nezávadná a je řádně označena. Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy... minimální trvanlivost do... s udáním dne, měsíce a roku ukončení této doby. U potravin s minimální dobou trvanlivosti kratší než 3 měsíce nemusí být v datu minimální trvanlivosti uveden rok. Pokud je minimální trvanlivost delší než 3 měsíce, ale kratší než 18 měsíců, nemusí být v datu minimální trvanlivosti uveden den. Přesahuje-li minimální trvanlivost 18 měsíců, nemusí být uveden v datu minimální trvanlivosti den, ani kalendářní měsíc. Zboží v našem e-shopu je nabízeno se slevou pouze do konce data minimální trvanlivosti, po uplynutí této doby je zboží vyřazeno z nabídky a není již dále nabízeno ani se slevou.

 

Postup při reklamaci

 1.  Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
 2.  Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu zpět.
 3.  Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Pokud zákazník při své objednávce platil zároveň dopravu (týká se objednávek s nižší cenou než 1500,- Kč, při kterých se dopravné v našem e-shopu neplatí), bude mu zároveň vrácen poplatek za dopravu.