Obchodní podmínky

 1.  Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů. Změna/úprava objednaného zboží je možná pouze do doby, než je zákazníkovi odeslán e-mail s informacemi o kompletně připravené zásilce. Jakmile je tento e-mail zákazníkovi odeslán, zásilku již přebírá dopravce a není možné již změnu uskutečnit.
 2.  U jednotlivých produktů jsou případně uváděny rady, dávkování a doporučení od výrobců, která však v žádném případě nenahrazují lékařské vyšetření a konzultaci s lékařem. V případě jejich zakoupení kupujícím se konzultace s lékařem již předpokládá a kupující tak jedná výhradně na svoji odpovědnost.
 3.  Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
 4.  Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
 5.  Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud jde např. o nějaké chybějící či nepřesné údaje atd.
 6.  Ceny jsou u produktů uvedeny včetně DPH. V případě chybějícího zboží bude zákazník e-mailem nebo telefonicky kontaktován.
 7.  Prodávající si vyhrazuje právo na změnu barevnosti dekoračních materiálů (stuhy, mašle).
 8.  Při opětovném doručení zásilky připočítáváme opět dopravu ve výši 150,-Kč bez ohledu na výši ceny zásilky a znovuzaslání zásilky je možné pouze při platbě předem na účet.
 9.  V případě odmítnutí převzetí zásilky může být náhrada poštovného, vyskladnění, balení, vydání faktury aj. úkonů spojené s odesláním zásilky vymáhána. Nedohodnou-li se obě strany (prodávající a kupující) jinak, bude kupující kontaktován e-mailem a vyzván k úhradě vyčíslené škody v minimální výši 500,- Kč bez ohledu na výši ceny zboží v zásilce. Při nedodržení lhůty splatnosti bude věc předána k vymáhání právní cestou. E-mailová adresa objednávajícího bude zařazena do seznamu blokovaných uživatelů pro další objednávky formou dobírky, včetně zrušení všech dosud uskutečněných objednávek pro nárok na slevy a bonusy. Odblokování je možné pouze po telefonické dohodě, kdy bude vyžadována výhradně platba předem na účet po dobu 2 let. E-mailová adresa a jméno objednávajícího bude dále zadáno do celorepublikové evidence nevyzvednutých zásilek všech registrovaných e-shopů v ČR na adrese www.nespolehlivizakaznici.cz.

 

Dodací podmínky

 1.  Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím Geis parcel (https://www.geis-group.cz/cs/kontakt) dobírkou nebo bez dobírky při platbě předem na účet.
 2.  Dodací lhůta zásilky u dobírky je do druhého pracovního dne od odeslání informačního e-mailu o kompletně připravené zásilce již na adresu zákazníka (nikoli k nám na sklad). Snažíme se o co nejkratší expedici. Pokud je zboží skladem, zpracování a příprava odeslání zásilky na adresu uvedenou v objednávce probíhá zpravidla ještě v den objednávky, nejpozději však následující den. Při platbě předem odesíláme zásilky ihned, jakmile je platba připsána na náš účet. Zákazník je vždy o připsané platbě informován e-mailem. V případě delšího odeslání, než je zde uvedeno, bude zákazník telefonicky kontaktován.
 3.  Ke každé objednávce je přiložen daňový doklad.
 4.  V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží, po předchozí domluvě rádi vyměníme za jiné ve stejné cenové hodnotě nebo s případným doplatkem. Výběr s nižší hodnotou již převzatého výrobku není možný. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nové zboží. Náklady na poštovné spojené s výměnou zboží hradí zákazník. V případě, že zákazník požaduje vrácení zaplacené částky, je třeba připsat k vrácenému zboží zároveň číslo účtu, na který požaduje vrátit zaplacenou částku.
 5.  Objednávku lze upravit pouze do doby, než je odeslán zákazníkovi e-mail s kompletně připravenou zásilkou. Jakmile je odeslán tento e-mail, zásilku přebírá dopravce  a obsah objednaného zboží již změnit nelze. Dopravce obvykle informuje zákazníka o převzetí zásilky formou e-mailu nebo SMS na mobilní telefon uvedený v objednávce v odpoledních až večerních hodinách. V e-mailu nebo SMS má být obsaženo: Název dopravce, podací číslo zásilky, den dodání a dobírková částka.  Odpovědí na tuto SMS zprávu/e-mail je možné jednoduše změnit termín doručení. Dále odesílá SMS/e-mail v den doručení s tříhodinovým upřesněním času doručení. 
 6.  Zásilky jsou baleny do použitých a nepoškozených obalů a výplní. Po celém světě jsou v oběhu milióny papírových obalů, které po jednom použití končí na skladkách. Naše společnost sídlí v centru města České Budějovice a máme ve svém okolí další společnosti, které jsou nuceni obaly od svých výrobků likvidovat i přesto, že nejsou poškozeny. Dokud budou v oběhu papírové krabice, obaly a výplně, které se dají znovu použít, nebudeme podporovat výrobu dalšího odpadu, i přesto, že je na něm nápis 100% recyklovatelné a biodegradabilní. Stále se jedná o odpad, který se musí "někam" dát, aby se biologicky rozložil např. za jeden rok nebo dokonce za pět let. Na jakékoli skládkování je třeba míst, která se v ČR velice obtížně hledají a nikdo z nás by si určitě nepřál mít skládku např. přímo za svým domem, i kdyby měla být z biologicky rozložitelných materiálů.

 

Reklamační podmínky

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

 1.  Zboží bylo poškozeno při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník NESMÍ takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce telefonicky/e-mailem).
 2.  Zboží bylo poškozeno po převzetí od přepravní služby špatnou manipulací a poškodil se obal nebo pomačkaly výrobky uvnitř. V tomto případě prodávající za vady neodpovídá.
 3.  Zboží bylo uchováváno v podmínkách, které neodpovídaly požadavkům uskladnění. Při vystavení přímému slunečnímu záření může dojít k poškození a prodávající v tomto případě neodpovídá za vady. 
 4.  Zboží bylo poškozeno působením živlů. Došlo k poškození vlivem větru, deště apod., kdy zboží spadlo na zem nebo promoklo. Prodávající za vady neodpovídá.
 5.  Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s přepravou. Při hrubém zacházení může dojít k poškození a prodávající v tomto případě za vady neodpovídá.
 6.  Potravinové výrobky, kosmetika a doplňky stravy jsou baleny s minimální lhůtou trvanlivosti a s datem spotřeby do... (některé doplňky stravy). Dodáváme pouze kvalitu a velice přísně dodržujeme distribuci našich výrobků. Výrobky dostupné na našem e-shopu nepodléhají rychle kazícímu se zboží, a proto se na ně pohlíží jako na ostatní zboží potravinářské, na které se záruka vztahuje dle § 620 odst 1 občanského zákoníku se záruční dobou 8 dní. Na tuto úpravu navazuje zákon o potravinách a tabákových výrobcích, který rozlišuje dvě data:

6.1. Datum použitelnosti: Datum ukončující dobu, po kterou si potravina podléhající zkáze (při dodržování skladovacích podmínek) zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Po uplynutí této doby nesmí být uváděna do oběhu. Datum použitelnosti se specifikuje slovně... spotřebujte do... s udáním dne a měsíce popř. roku.

6.2. Datum minimální trvanlivosti: Datum posledního dne, kdy si při dodržení skladovacích podmínek potravina zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Po tomto datu může být potravina uvedena do oběhu pouze tehdy, pokud je zdravotně nezávadná a je řádně označena. Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy... minimální trvanlivost do... s udáním dne, měsíce a roku ukončení této doby. U potravin s minimální dobou trvanlivosti kratší než 3 měsíce nemusí být v datu minimální trvanlivosti uveden rok. Pokud je minimální trvanlivost delší než 3 měsíce, ale kratší než 18 měsíců, nemusí být v datu minimální trvanlivosti uveden den. Přesahuje-li minimální trvanlivost 18 měsíců, nemusí být uveden v datu minimální trvanlivosti den, ani kalendářní měsíc. Zboží v našem e-shopu je nabízeno se slevou pouze do konce data minimální trvanlivosti, po uplynutí této doby je zboží vyřazeno z nabídky a není již dále nabízeno ani se slevou.

 

Postup při reklamaci

 1.  Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
 2.  Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu zpět.
 3.  Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Pokud zákazník při své objednávce platil zároveň dopravu (týká se objednávek s nižší cenou než 1500,- Kč, při kterých se dopravné v našem e-shopu neplatí), bude mu zároveň vrácen poplatek za dopravu.

 

Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Údaje o vaší činnosti v našem e-shopu

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Osobní údaje

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Váš souhlas

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

Shrnutí

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové  vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv  změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Oprávněným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle § 14, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný,je Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., web:www.konzument.cz, email:spotrebitel@regio.cz .

 

Elektronická evidence tržeb - EET

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 

Doprava

Dopravu zásilek pro Everest-shop zajišťuje firma Geis parcel (https://www.geis-group.cz/cs/kontakt).  Zásilky jsou dodávány zpravidla následující pracovní den po odeslání do rukou adresáta.

Objednané zboží si můžete též osobně vyzvednout v předem domluveném termínu na "DODACÍM MÍSTĚ" v  některém ze smluvních kamenných obchodů, nebo provozoven v Jihočeském kraji. Aktuální seznam dodacích míst naleznete v nabídce "obsahu nákupního košíku" v sekci "ZPŮSOBY DODÁNÍ". Vzhledem k nutnosti dodání zboží na dodací místo se na místě a čase vyzvednutí zboží musíte předem domluvit telefonicky nebo e-mailem.

 

Platební možnosti

Hotovost: Při osobním odběru můžete platit pouze v hotovosti. Neúčtujeme za dopravu, ani jiné skryté poplatky.

Platba předem na účet: Po přijetí objednávky proveďte příkaz k úhradě ve Vaší bance ve prospěch níže uvedeného účtu. Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky vygenerované systémem (naleznete v potvrzovacím emailu). Jakmile zaúčtujeme Vaší platbu, obratem Vám odešleme objednané zboží. Případně vyčkejte na obdržení proforma-faktury, která Vám přijde na email. Při platbě převodem účtujeme výši dopravného 99,-Kč. Při objednávce nad 1500,-Kč je dopravné zdarma.
Číslo účtu Fio banka: 2800450068/2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo Vaší proforma faktury (nebo číslo objednávky).

Dobírka: Zboží zaplatíte přepravci při dodání, přímo na Vámi určené adrese. Při platbě dobírkou účtujeme výši dopravného 99,-Kč s doběrečným 49,-Kč. Při objednávce nad 1500,-Kč je dopravné zdarma, platíte pouze doběrečné 49,-Kč.

Platba PayPal: Tento  způsob platby je bez poplatku.